fbpx

Final Info

Nederlands

English below, click HERE.

Algemeen

Tijden
De deuren van DREAMSCAPE openen op zaterdag 4 november 2023 om 14.00 uur. Om 00.00 is het evenement afgelopen. Let op, de ingang van 013 is open tot 20:00 uur maar we raden aan om vanaf het begin af aan aanwezig te zijn om niks te missen.

Minimumleeftijd
De minimumleeftijd voor DREAMSCAPE is vastgesteld op 18 jaar. Legitimatie in de vorm van een geldige id-kaart, paspoort of een rijbewijs is verplicht.

Line-up / Timetable
Bekijk hier de volledige timetable van DREAMSCAPE.

tickets

DREAMSCAPE is volledig uitverkocht! Ben je nog op zoek naar een ticket? Koop deze dan alleen via TicketSwap.

Heb je geen tickets ontvangen?
Je hebt nog geen tickets voor DREAMSCAPE in je mailbox ontvangen. Je ontvangt deze tickets op donderdag 2 november vanaf 23:59 uur, mits ze op dat moment gepersonaliseerd zijn. Heb je jouw tickets niet gepersonaliseerd dan worden ze niet verstuurd.

Heb je je ticket gepersonaliseerd maar staat deze alsnog op de verkeerde naam?
Gebruik dan de Name Change Module van Paylogic. Hoe werkt dit?

1: Ga naar de bevestigingsmail die je hebt ontvangen van Paylogic; 
2: Klik in de e-mail op de knop onderaan: “Bestelling beheren”;
3: Je komt nu in je MyOrder omgeving, klik hier op “Meer acties”;
4: Klik op de optie: “Naamswijziging”;
5: Betaal hierna eerst € 3,- transfer fee en de tickets worden verzonden naar de juiste persoon.

Kun je DREAMSCAPE niet bezoeken?
Verkoop dan je tickets alleen via TicketSwap.

LOCATIE

Tijdens DREAMSCAPE zijn alle ruimtes in 013 open, dat betekent ook dat het balkon in area 1 en area 2 toegankelijk is, dat er een chill-out is in de kelder van 013 en meer! Buiten is er een uitgebreide foodcourt. Maak ook vooral gebruik van deze ruimtes.

Cashless & Food
DREAMSCAPE wordt gehouden in Poppodium 013 in Tilburg. In heel 013 wordt er cashless betaald met de pin, houd hier rekening mee. Speciaal voor DREAMSCAPE is er buiten een uitgebreide food area en een rookruimte geopend, deze zijn beide tot 23:30 beschikbaar. 

Lockers
In 013 kan je gebruik maken van lockers. Vanaf 2022 is het niet meer mogelijk om een locker te huren met muntgeld. Je kunt in 013 op twee manieren eenvoudig een locker huren bij binnenkomst: Reserveer een locker via het scannen van de QR-code of reserveer een locker via de bedieningsterminal in de lockerwall. De uitleg hiervoor is ter plekke te lezen en er zijn continu servicemedewerkers aanwezig om je te helpen.

Tassenbeleid
Het is niet toegestaan om rugtassen mee naar binnen te nemen. Kleine handtassen van maximaal A4 formaat en circa 10 cm dik zijn wel toegestaan en mogen mee naar binnen. We raden je aan om grote tassen in de auto op te bergen of thuis te laten.

Vervoer / Bereikbaarheid
Check alle manieren om naar Poppodium 013 te reizen hier.

Samen rijden met andere bezoekers is veel leuker!
Help mee met het reduceren van CO2-uitstoot rondom evenementen tijdens DREAMSCAPE! 💚 Deel nu jouw lege autostoel(en) met andere bezoekers via de widget op deze pagina. Samen rijden is veel gezelliger, beter voor je portemonnee én natuurlijk het milieu.

Bij ieder evenement nemen duizenden bezoekers de auto naar het event. Veel van de stoelen in deze auto’s zijn leeg, dat kan beter. Beter voor het klimaat, beter voor de portemonnee én veel gezelliger. Want hoe leuk is het om andere bezoekers bij jou uit de buurt te leren kennen op weg naar DREAMSCAPE?

Een rit aanbieden
Deel je lege autostoel(en) in de widget op deze pagina. Klik op: rit aanbieden. Bezoekers uit de buurt die een rit zoeken kunnen vervolgens via e-mail contact met jou zoeken met de vraag of ze mee mogen rijden. Als jij dit per mail aan hen bevestigt, regelen jullie daarna onderling een handige plek om af te spreken én of jullie eventueel kosten willen delen zoals benzine of parkeren.

Meerijden
Ben je op zoek naar een rit om mee te rijden? Klik dan ook op de widget onderaan deze pagina en vervolgens op aangeboden ritten. Zoek een rit bij jou in de buurt en geef aan dat je mee wilt rijden. Er wordt dan een e-mail verstuurd naar degene die de rit aanbiedt. Zodra deze persoon bevestigd per mail is jouw rit geregeld. Tip: laat in het veld van het persoonlijke bericht een leuk tekstje achter waarom je mee wilt rijden en jouw mobiele nummer.

english

general

Times
The doors of DREAMSCAPE open at 14:00 on Saturday 4 November 2023. At 00:00, the event will end. Please note, the entrance to 013 is open until 20:00 but we recommend being there from the start to not miss anything.

Minimum age
The minimum age for DREAMSCAPE is set at 18 years. Legitimation in the form of a valid id card, passport or driving licence is required.

Line-up / Timetable
View DREAMSCAPE’s full timetable here.

tickets

DREAMSCAPE is completely sold out! Still looking for a ticket? Then buy them only via TicketSwap.

Haven’t received your tickets?
You have not yet received tickets for DREAMSCAPE in your mailbox. You will receive these tickets on Thursday 2 November from 23:59 onwards, provided they have been personalised at that time. If you have not personalised your tickets, they will not be sent.

Have you personalised your ticket but it is still in the wrong name?

Then use the Name Change Module of Paylogic. How does this work?

  1. Go to your Order Status, you can get here by pressing the button: ‘Manage Order’ at the bottom of your confirmation email from Paylogic;
  2. Click on ‘Name Change’ and fill in the correct email address of the person to whom you want to send the ticket;
  3. Pay € 3, – transfer fee and the tickets are sent to the right person.

Can’t attend DREAMSCAPE?
Then sell your tickets only through TicketSwap.

LOCATION

During DREAMSCAPE, all areas in 013 are open, which also means access to the balcony in area 1 and area 2, a chill-out in the basement of 013 and more! Outside, there is an extensive food court. Be sure to make use of these spaces too.

Cashless & Food
DREAMSCAPE will be held at Poppodium 013 in Tilburg. Throughout 013, payments will be made cashless by pin, please bear this in mind. An extensive food area and smoking area have been opened outside, especially for DREAMSCAPE, both available until 23:30.

Lockers
In 013, you can use lockers. From 2022, it will no longer be possible to rent a locker with coins. You can easily rent a locker in 013 in two ways when entering: reserve a locker by scanning the QR code or reserve a locker via the operating terminal in the locker wall. Explanations for this can be read on the spot and service staff are constantly on hand to help you.

Bag policy
You are not allowed to bring backpacks inside. However, small handbags of maximum A4 size and about 10 cm thick are allowed and may be brought inside. We recommend you store large bags in the car or leave them at home.

Transport / Accessibility
Check all ways to travel to Poppodium 013 here.

Riding together with other visitors is much more fun!
Help reduce CO2 emissions during DREAMSCAPE! 💚 Share your empty car seat(s) with other visitors now via the widget on this page. Driving together is much more sociable, better for your wallet and, of course, the environment.

At every event, thousands of visitors take the car to the event. Many of the seats in these cars are empty, which could be better. Better for the climate, better for your wallet and much more enjoyable. How nice is it to meet other visitors in your area on the way to DREAMSCAPE?

Offer a ride
Share your empty car seat(s) in the widget on this page. Click on: offer a ride. Visitors from the area looking for a ride can then contact you by e-mail to ask if they can join you. If you confirm this to them by e-mail, you can arrange a convenient place to meet them and whether you want to share costs such as petrol or parking.

Ride along
Looking for a ride to join? Click on the widget at the bottom of this page and then on offered rides. Find a ride near you and indicate that you would like to join. An e-mail will be sent to the person offering the ride. As soon as this person confirms by e-mail, your ride is arranged. Tip: in the personal message field, leave a nice text why you want to join the ride and your mobile number.